Voorwaarden Ready for Takeoff

Gezien het feit dat er sprake is van een Fieldlab evenement is toegang voor mensen die behoren tot een risicogroep zoals omschreven door het RIVM, niet mogelijk.
De deelnemer aan een pilotevenement verklaart zich (door aanschaf kaart of bezoek aan het evenement) bereid om aan een aantal voorwaarden te voldoen, die passen bij het wetenschappelijk onderzoek waar hij of zij bij het pilotevenement aan deelneemt.

 

Vooraf

 • Na inschrijving is kosteloos opzeggen niet meer mogelijk. Bij uitschrijving wordt het volle inschrijvingsbedrag in rekening gebracht, tenzij het evenement door de overheid wordt geannuleerd.
  • Uitzondering: Overlijden van een naaste of ziekte.
 • Indien je positief wordt getest krijg je je geld (€19,50) terug.
 • Dragen van een mondmasker is, totdat je je negatieve COVID test (Corona check app) hebt kunnen laten zien, verplicht.
 • Startnummer is persoonlijk, dus niet overdraagbaar.
 • Deelname 10 km vanaf 14 jaar, deelname 5 km vanaf 12 jaar.
 • 5 dagen na deelname evenement word je dringend verzocht nogmaals een (gratis) COVID test te doen. De communicatie blijft lopen via Close (app).
 • Alle inschrijvingen van Ready for Takeoff wordt georganiseerd door Enschede Marathon en heeft geen verband met de reguliere editie.
 • Zelf meegebrachte consumpties mogen niet genuttigd worden op het horecaplein.
 • Evenemententerrein Twenthe Vliegveld is gesloten voor publiek, alleen deelnemers worden toegelaten.
 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
 • Deelnemer downloadt na inschrijving of aanschaf van de toegangskaart de Close app ten behoeve van communicatie
 • De deelnemer wordt vooraf getest, door middel van een sneltest op de dag van het evenement
 • De sneltesten zijn gratis en vinden plaats op één van de door Fieldlab Evenementen aangewezen locaties. Deelnemer wordt gevraagd om zo dicht mogelijk bij huis een test af te laten nemen.
 • De link voor het inplannen van de test en de details van de locatie volgen enkele dagen voor het event via de Close App. Bij de uitvoering van de test is registratie noodzakelijk en conform Nederlandse richtlijnen verplicht, ook voor melding bij en bron- en contactonderzoek door de GGD bij een onverhoopt positieve uitslag.
 • Indien de deelnemer een positieve test voor COVID-19 heeft, zal hij of zij niet naar het evenement komen, maar direct in quarantaine gaan.
 • De deelnemer beantwoordt naar waarheid de triagevragen, binnen 4 uur voor het evenement
 • Indien de deelnemer één van de vragen van de gezondheidsverklaring met ja beantwoordt, komt hij of zij niet naar het evenement
 • Iedere deelnemer moet persoonlijk geregistreerd zijn en bereikbaar zijn voor de organisatie.
 • De deelnemer volgt de aanwijzingen vanuit de organisatie op, zowel aanwijzingen die per mail/app of anderszins gegeven worden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het evenement, als aanwijzingen die door vertegenwoordigers van de organisatie persoonlijk gegeven worden
 • De deelnemer houdt zich aan de RIVM richtlijnen zoals die gelden voor het dagelijks verkeer (1,5 m afstand, groepsgrootte, etc).

Tijdens

 • Indien de deelnemer gevraagd wordt een sneltest en/of temperatuurmeting te doen, zal hij/zij hieraan meewerken.
 • De deelnemer draagt op verzoek van de organisatie beschermende maatregelen als een mondkapje of wordt juist gevraagd om beschermende middelen achterwege te laten.
 • De deelnemer is zich er van bewust dat hem/haar gevraagd kan worden om dichter bij elkaar te komen dan 1,5 m.
 • De deelnemer krijgt bij een aantal Fieldlab Evenementen een tag of andere detectiemiddel om zijn/haar bewegingen te registreren.
 • De deelnemer kan door waarneming of video-analyse gevolgd worden en verklaart zich bereid dat deze beelden voor analysedoeleinden worden gebruikt
 • De deelnemer verklaart zich akkoord met het feit dat alle verzamelde data en videobeelden gebruikt worden voor analysedoeleinden ten behoeve van het wetenschappelijke onderzoek.

Na afloop

 • De deelnemer wordt achteraf getest, vijf dagen na afloop van het evenement
 • De sneltesten vinden plaats op één van de door Fieldlab Evenementen aangewezen locaties.
 • De link voor het inplannen van de test en de details van de locatie volgen via de Close App.
 • Bij de uitvoering van de test is registratie noodzakelijk en conform Nederlandse richtlijnen verplicht, ook voor melding bij en bron- en contactonderzoek door de GGD bij een onverhoopt positieve uitslag.
 • De deelnemer houdt in de periode na het evenement (tien dagen) rekening met het feit dat er geen kwetsbare groepen worden bezocht, tot het moment dat er een negatief COVID testresultaat bekend is van de deelnemer.
 • Als de deelnemer in deze periode positief blijkt voor COVID-19, wordt een aanvullende test gedaan om te kijken of hij of zij besmet is geraakt tijdens het evenement.
 • De deelnemer werkt mee aan diverse enquêtes via de Close-app, die voor dit doeleinde tenminste nog drie weken na het evenement op de telefoon van de deelnemer is te vinden.
 • Naast deze voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de organisator van het evenement. Deze zijn bij de aanvullende informatie van het desbetreffende event te vinden.

 

Aansprakelijkheid

Zoals hiervoor aangegeven, worden de geldende RIVM-maatregelen losgelaten ten behoeve van het onderzoek door Fieldlab Evenementen. De deelnemer verklaart zich akkoord met het feit dat hieruit geen aansprakelijkheid voortvloeit voor eventuele besmetting met het Covid-19 virus. Deelname is voor eigen rekening en risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade aan deelnemer en eigendommen.