Wij hebben kennis genomen van de afgelasting van de diverse marathons. Uiteraard heten wij alle lopers in Enschede van harte welkom, maar we wijzen er extra op dat door de ontwikkelingen ook het doorgaan van de Enschede Marathon niet gegarandeerd is. Wij volgen de situatie van dag tot dag en zullen hierover in de komende weken in overleg met alle betrokkenen verdere besluiten nemen. Die worden via de gebruikelijke kanalen direct gecommuniceerd.

De organisatie van de Enschede Marathon volgt de ontwikkelingen op de voet en we houden de adviezen en updates van RIVM, GOHR en GGD nauwlettend in de gaten. Vooralsnog gaat het evenement door, maar de ontwikkelingen gaan snel en de situatie wijzigt van dag tot dag. Mocht er nieuws zijn dan zullen wij dat onmiddellijk melden op deze website en onze media- en communicatiekanalen.

Voor verdere richtlijnen en vragen omtrent COVID-19 verwijzen we door naar: