Jouw inschrijving voor 19 april 2020 werd automatisch omgezet naar 18 april 2021. Inmiddels is het bekend gemaakt dat de Enschede Marathon en De Twee van Enschede naar een later tijdstip in 2021 worden verplaatst en dat je startnummer automatisch wordt omgezet. Mocht je hierover nog vragen hebben, kijk dan hieronder bij de meest gestelde vragen.

Mocht je vraag hieronder nou niet beantwoord worden dan kun je altijd een mailtje sturen naar [email protected]

Het omzetten van je startnummer naar 2021 is mede mogelijk gemaakt door deze sponsoren:

 

Bij het omzetten van je deelname naar een andere datum zetten wij je automatisch in de correcte leeftijdscategorie.

Alle extra’s welke je hebt aangekruist en waarvoor je hebt betaald blijven behouden voor 2021. Om administratieve redenen is het niet mogelijk deze separaat aan je terug te storten.

Door het startbewijs door te schuiven komt het voortbestaan van de Enschede Marathon niet in gevaar. Op deze manier kan Enschede Marathon volgend jaar financieel en sportief er weer een topeditie van maken. Mocht je echter nu al weten dat je om een goede reden verhinderd bent voor de editie 2021, dan zullen wij het inschrijfgeld retourneren (inclusief je eventuele bestelde extra’s zoals t-shirt/ medaillegravering/ annuleringsregeling, etc). Wij ontvangen dan graag een mailtje op [email protected].Tijdens de inschrijving voor 19 april 2020 en 18 april 2021 hebben wij de mogelijkheid geboden om een annuleringsregeling af te sluiten a € 2,50. Enkelen hebben van deze regeling gebruik gemaakt en hun inschrijfgeld teruggekregen (minus € 2,50). Omdat het nu bijzondere omstandigheden zijn en wij nu voor iedereen een regeling treffen zullen wij bij teruggave van je inschrijfgeld ook € 2,50 ook in mindering brengen.

Momenteel voeren we veel gesprekken: met de gemeente, veiligheidsregio, onze loperscommissie, World Atletics, sponsoren, atletiekunie, andere grote topsportevenementen, etc. Zo vormen we een beeld van de vraag of we een wedstrijd op een later tijdstip in 2021 kunnen gaan organiseren en in welke vorm. Er zijn vele scenario’s denkbaar en overal kleven belangen aan. Zo pellen we alles rustig af en werken we alle scenario’s zorgvuldig uit. Daarbij volgen we de ontwikkelingen natuurlijk op de voet. In alle scenario’s staan jouw gezondheid en veiligheid voorop. Zodra we meer weten zullen we je berichten.

Je kunt zoals gebruikelijk je inschrijving omzetten naar een andere afstand naar keuze. Je krijgt echter het verschil niet terug. Als je je afstand wilt omzetten naar een grotere afstand dan betaal je het verschil bij. Maar je kunt dit ook altijd nog doen in het weekend zelf op het inschrijfbureau. Dit kan tot een uur voor de start van de afstand die je gaat lopen. Je hebt dan alleen je naam niet meer op het startnummer staan.

Nee je startnummer is niet overdraagbaar naar een andere persoon.

Vooralsnog gaat de Volksbank Münster Marathon nog door. Wij hebben nauw contact met Münster. Zodra we nieuws hebben zullen we je hierover persoonlijk berichten.