Enschede Marathon heeft haar sponsorpropositie herzien. Enschede Marathon kan niet bestaan zonder haar jarenlange trouwe sponsoren waarvoor wij heel dankbaar zijn. Wij vinden het belangrijk dat sponsoren zich kunnen blijven identificeren met een evenement als Enschede Marathon en groeien mee in de huidige veranderingen en behoeftes van bedrijven. Economische vitaliteit is een belangrijk thema geworden. Bedrijven die sport als een belangrijk middel zien om ziekteverzuim terug te dringen zijn bij Enschede Marathon aan het goede adres. Recente onderzoeken bevestigen wederom dat sportende werknemers minder stress ervaren, een hogere arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim laten zien en betere teamprestaties neerzetten. Het saamhorigheidsgevoel onder werknemers groeit aanzienlijk door gezamenlijk naar een hoger doel te werken, door bijvoorbeeld een afstand lopen op 22 april.

Enschede Marathon ondersteunt ook in de weg daarnaartoe!

Wij helpen graag met het organiseren van een gezamenlijke activiteit om uw doelen te bereiken, gebruik daarbij onze expertise en zet ons netwerk in voor uw profilering niet alleen op 22 april 2018 maar gedurende het hele jaar. Ga met ons in gesprek en vertel ons over uw doelstellingen want er is meer mogelijk dan u denkt!

Kijk hier voor de mogelijkheden en de sponsorpropositie.